Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /customers/0/b/d/c0r12q9vr/webroots/r1104772/includes/common.inc).

Statutter for Kretsmesterskapene

Sist oppdatert etter kretstinget 21. januar 2023
MERK:
På kretstinget 2023 ble det bestemt at det skal spilles Bronsefinale i alle Kretsmesterskap (unntatt Pentathlon).

§1 Formål
Formålet for kretsmesterskapene er å kåre kretsens beste spillere i alle klasser/grener, samt beste klubblag.

§2 Terminfesting
Kretsmesterskapene terminfestes av kretsstyret etter NDF`s retningslinjer. Alle KM skal avholdes før tilsvarende NM.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF's til enhver tid gjeldende spilleregler.
UNNTAK: Utestengelse/diskvalifikasjon ved brudd på 3 minutters-regelen ved forsinket oppmøte til kamp gjøres om til "tap av kamp" på kretsturneringer.

§4 Alkohol
Det er forbudt å nyte alkohol under kamp, dette gjelder også skrivere/dommere. Ved lagkamper gjelder dette for hele laget, så lenge en på laget spiller/skriver.
Berusede personer/spillere til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§5 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato. Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side. Hvis en eller flere samarbeidende klubber blir tildelt et arrangement så skal klubben(e) sende inn innbydelse til styret i OØDK som igjen publiserer innbydelsen på kretsens hjemmeside og facebook-side. Klubben(e) kan i tillegg publisere innbydelsen på sine egne sider. KM Pentathlon arrangeres av kretsstyret.

§6 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

§7 Minimum deltakerantall
Åpen: 8 single, 8 par, 4 klubblag
Damer: 4 single, 4 par, 2 klubblag
Junior: 4 single, 4 par, 2 klubblag
ParMix: 8 par
TrippelMix: 4 lag
Cricket: 8 Herrer, 4 Damer
Pentathlon: 8 Herrer, 8 Damer

§8 Seeding
KM Single og Cricket: Regjerende mester rankes som nr. 1. Øvrige Seedes etter gjeldende kretsrankingliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.
KM par og KM parmix: Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at parets poengsum legges sammen. Antall seedete par avhenger av puljeantallet.
KM Trippelmix: Seedes etter gjeldende kretsseedingsliste ved at lagets poengsum legges sammen. Antall seedete trippelmix lag avhenger av puljeantallet.
KM Lag: 4 lag seedes etter fjorårets KM-resultat.

§9 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6

KM Single:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt semifinaler 501 best av 7 leg og bronsefinaler/finaler 501 best av 9 leg.

KM par/parmix og trippelmix:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt bronsefinaler/finaler 501 best av 7 leg.

KM Klubblag:
Åpen klasse: 4 spillere på hvert lag.
Alle lag må må ha komplett liste med navn på spillere ved påmelding.
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM klubblag.
Merk at det fra og med 2023 så spilles det bronsefinaler i KM Klubblag.
Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget spille med en spiller i manko, Laget taper da alle leg'ene til fraværende spiller.
Damer: 3 spillere på hvert lag
Alle lag må må ha komplett liste med navn på spilere ved påmelding.
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for lagkamper junior.
Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget spille med en spiller i manko, Laget taper da alle leg'ene til fraværende spiller.

KM Pentathlon:
Det spilles etter de til en hver tid gjeldende regler for Norsk Pentathlon.
Inntil 10 herrer og 10 damer uttas av kretsstyret blant de 30 beste etter gjeldende kretsseedingsliste.
Nr.1 på juniorseedingen er automatisk kvalifisert.

KM Cricket:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup.
Det spilles etter NDF sine regler for Cricket.
Det spilles best av 3 leg i alle kamper i puljespill, best av 5 leg i cup, unntatt finaler som spilles best av 7.

§10 Spilleavgift:
Single kr. 200.- pr spiller.
Cricket kr. 200,- pr spiller.
Par kr. 150.- pr spiller.
Trippelmix kr. 150.- pr spiller.
Lag: kr. 150.- pr spiller
Pentathlon: kr. 300.- pr spiller
Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år.

MERK:
Forhåndsbetaling er innført for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.
Les mer om forhåndsbetaling HER

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

Fordelingsnøkkel:

60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen

§11 Premiering
Høyeste utgang og raskeste leg
Høyeste utgang og raskeste leg premieres i hver klasse i singel, par, parmix, trippelmix og lag. Normalpremiering er lik spilleavgiften.
Premiene reduseres til halv spilleavgift i følgende tilfeller:
Singel: Hvis færre enn 12 spillere.
Par, parmix og trippelmix: Hvis færre enn 6 deltagende par/parmix/trippelmix-lag.
I disse tilfelle skal premieringen av høyeste utgang og raskeste leg dekkes av arrangøren og ikke via spilleavgiften, og kretsandelen bortfaller.
I par, parmix og trippelmix er det kun spilleren som oppnår høyeste utgang som premieres.
I KM lag er det kun spilleren med høyeste utgang og/eller raskeste leg som premieres.
Hvis flere spillere oppnår raskeste leg og/eller høyeste utgang, avgjøres premieringen ved loddtrekning.
Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arrangør.

Minnepremier:
Minnepremier til de 3 beste spillerne, parene, lagene i hver klasse.
Kretsen holder minnepremier. 

 

§12 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

 

§13 Endringer
Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.