CUE

Det begynner å nærme seg åpning av vårt nye dartssted på CUE. 

6. Juni
Målet er at dørene til dartsrommet åpnes innen 1. juli.
CUE åpnet dørene (uoffisielt) fredag den 3 juni for Oslo billjardklubb pga NM-helg.  

Oppussingen av lokalet har tatt noe lenger tid enn planlagt men innspurten er nå altså i gang.
Vi trenger et par frivillige malere som kan ta på seg å male rommet vårt. Det er VIKTIG, og det må skje SNAREST.
Ta kontakt med en av oss i kretsstyret, eller send en epost til styret@oødk.no

CUE ønsker en tilbakemelding snarest på hvilke klubber som kommer til CUE, og når klubbene vil flytte inn.
CUE ønsker at klubbene som skal benytte dartslokalet til klubbkvelder skal underskrive en kontrakt (samarbeidsavtale).
Et forslag/utkast til samarbeidsavtale er sendt ut til ledere i Osloklubbene.

Klubbene som har eierskap til utstyr som benyttes på kampen må bli enig om "fordeling" av utstyr og hva som kan tas med på flyttingen. 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Info fra møte med Oslo Biljardklubb den 17. november:
Det jobbes videre med den planlagte rominndelingen.
Dartsrommet vil ha 6 baner på fast basis. Det vil bli mulighet for stående dømming ved skivene.
Både klubbene og Kretsstyret vil få egne låsbare skap. Skapene vil bli tilpasset og stå inntil vegg under dartsskivene.
Det blir fast oche og teppefliser på gulvene i hele rommet.
Det vil bli montert opp skyvedør ut mot biljardrommet for å dempe støy fra biljarden.
Utfordringen med oppsetting av flere dartsbaner ved kretsturneringer er ikke løst men det sees på alternative løsninger. 
 

Info fra møte med Oslo Biljardklubb den 28. oktober (Til stede: The Playerz, Enga flyers, TTA, King George, samt 4 representanter fra Kretsstyret):
Lokalene det er snakk om ligger i Th. Meyersgate 11 (i det gamle Nav-bygget på Sagene)
Lokalene skal pusses opp, antatt åpning i mars 2022.
Det er planlagt å avsette et eget rom for darts med minst 6 baner på fast basis.
I tillegg er det planer om å tilrettelegge for ekstra areal/rom slik at vi kan ha 12 dartsbaner ved kretsturneringer.

Det vil ikke bli krevd husleie, men forslaget fra biljarden var at vi (klubber og krets) stiller med nødvendig utstyr som skiver, lamper osv.
Men en form for avtale mellom klubbene og leietager/biljarden er likevel ønskelig.
Som det ble lagt frem på møtet så ønsker de ikke å bruke masse tid og penger på oss hvis ingen/få klubber ønsker å takke ja til å bruke lokalene til klubbkvelder.

Vi håper derfor at alle Osloklubbene takker ja til å bli med på å gjøre dette stedet til vårt nye darts-mekka.

Det ble ikke satt en tidsfrist for svar på om klubbene er interessert i å flytte til deres lokaler eller ikke. Men vi i styret skal i et nytt møte med biljarden om ca. 3 uker hvor vi skal jobbe videre med planene. Og det kan nok være smart at vi allerede på dette møtet kan legge frem en indikasjon om hva klubbene tenker om flytting etc.

Vi vil på dette møtet ta opp eventuelle forslag/spørsmål som alle dere i kretsen måtte ha.
Det er derfor viktig at alle som har som har noe de ønsker å ta opp gjør dette snarest mulig.
Forslag/spørsmål kan sendes på epost til styret@oødk.no 

MERK:

  • Biljarden har en 10 års leieavtale med opsjon på 10 nye år. Vi kan med andre ord være sikret et spillested i 20 år fremover.
  • Planene om utforming av stedet/rommene er ikke ferdig, vi har med andre ord fortsatt en mulighet til å være med på å påvirke utforming etc.