CUE

20 september:
Cue som nytt dartssted for Osloklubbene ble ikke som forventet og prosjektet er nå avsluttet.