Styret i OØDK 2022

Fellespost: styret@oødk.no

Styreleder:
Roy Brodin - Yorker
Tlf: 97464307
E-post: roy@nesodden-el.no

Sekretær/Nestleder:
Frode Andersen - Hadeland DartTeam
Tlf: 95474601
E-post: langpils@gmail.com

Kasserer:

Tlf: 
E-post: 

Styremedlem:
Anita Hoff - King George
Tlf: 46414392
E-post: rampus.hoff1@gmail.com

Styremedlem:
Tor Andre Kjenner Johansen - TTA
Tlf: 45095548
E-post: torandre84@gmail.com

Vara:
Inge Fossum - Hadeland DartTeam
Tlf: 98667965
E-post: ing.fo@hotmail.com

Vara:
Kari Malmstrøm
Tlf: 98076647
E-post: malmstom@online.no

Andre verv:

Revisor: Inge Martin Berglund - Hadeland DartTeam
Valgkomite: Tormod Bakke - TTA og Tonje Renstrøm King George. Vara: Hilde Olsen - King George